Beloningsbeleid

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent onder meer dat we, waar mogelijk, zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de consument en het niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van consumenten en ondernemingen op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid is onderdeel van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties die wij aan onze medewerkers/adviseurs stellen vastgelegd.

De verantwoordelijkheden m.b.t. personeelsbeleid en beloningsbeleid zijn vastgelegd in o.a. een procesbeschrijving en diverse werkinstructies.

Uitgangspunten beloningsbeleid

De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd: