Privacybeleid

Privacy Statement – familiekantoor 

Familiekantoor respecteert jouw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. 
Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden binnen familiekantoor verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. In de gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars.

 

 

Waarvoor worden jouw gegevens gebruikt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij jou om persoonsgegevens. De door jouw verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan Wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij tevens jouw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van je nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst jouw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan jou aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar
strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

 

Opname van telefoongesprekken

Familiekantoor kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden, ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen
aan Wettelijke verplichtingen. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. De klant heeft bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om een opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

 

Het gebruik van deze website

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen.

 

Internetsites van derden

Op de internetsites van ons kun je hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop ook van toepassing. Familiekantoor draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die je bezoekt.

 

Opnemen telefoongesprekken

Familiekantoor kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan Koopwoning Service Financieel telefoongesprekken opnemen voor trainings-, coachings-, en beoordelingsdoeleinden en voor het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. U heeft bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

 

familiekantoor
welkom@familiekantoor.nl
tel. 026-4743660

www.familiekantoor.nl

img-2