Financiële planning

Het idee achter financiële planning is tweeledig. Het zorgt voor een stabiel inkomen in elke levensfase én voor realistische vermogensgroei om nabije en verre toekomstplannen te verwezenlijken. Een financieel plan geeft rust omdat je zekerheid en controle hebt over je financiën. Zowel op de korte als op de lange termijn.


Analyse

De basis van een financieel plan is een analyse van jouw persoonlijke en financiële situatie.

 • Hoe is jouw gezinssamenstelling?
 • In welke levensfase verkeer je?
 • Wat is jouw inkomen?
 • Heb je een partner met eigen inkomsten?
 • Hoe groot is jouw vermogen?
 • Heb je een huurhuis of een koopwoning?
 • We kijken ook naar toekomstige inkomsten en uitgaven.
 • Gaat jouw inkomen nog stijgen?
 • Bouw je pensioen op en wat kan je van de regeling verwachten?
 • Spaart en/of beleg je?
 • Verwacht je een erfenis?
 • Hoe lang zijn jouw kinderen nog financieel afhankelijk van je?
 • Wanneer is jouw hypotheek afgelost?
 • Daarnaast brengen we de risico’s van inkomensachteruitgang in kaart.
 • Hoe staat het met jouw pensioenvoorziening?
 • Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt wordt of als je overlijdt?

Minstens zo belangrijk is de vraag naar jouw toekomstwensen. Dat kan een nieuwe auto of een verbouwing zijn, maar ook de wens om groter te wonen, te reizen of eerder te stoppen met werken. 

Belangrijke vragen zijn dan:

 • Hoeveel geld heb je nodig om jouw droom te realiseren?
 • Hoeveel tijd heb je nog voor een financiële oplossing?

Oplossingen

De analyse laat zien wat je in een bepaalde levensfase nodig hebt, wenst of verwacht. Daar zoeken wij samen met jou financiële oplossingen bij. Jouw hypotheek, pensioen, inkomensverzekeringen en vermogen staan daarbij centraal. Die moeten effectief zijn ingericht voor het beste resultaat. Die regelingen staan bovendien niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Wij zorgen ervoor dat alles zorgvuldig op elkaar is afgestemd.


Aanpassen

Omdat levensomstandigheden, inkomsten en wensen in de loop van jouw leven veranderen, beschouwen wij financiële planning als een dynamisch proces. We zorgen er daarom altijd voor dat het plan flexibel is en kan worden aangepast aan veranderde omstandigheden. Van tijd tot tijd bekijken we samen met jou of het bestaande financiële plan nog voldoet of moet worden aangepast.