Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek los je niets af, je betaalt alleen hypotheekrente. Dat leidt tot lage maandlasten. Maar aan het eind van de looptijd is je schuld even groot als in het begin. Je moet je hypotheek dan aflossen met je eigen geld, bijvoorbeeld met de opbrengst uit de verkoop van de woning.


Voordelen aflossingsvrije hypotheek

  • Lage maandlasten.
  • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als jouw hypotheek is afgesloten vóór 1 januari 2013).

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

  • De hypotheekschuld blijft even hoog.
  • Als je verhuist mag je de aflossingsvrije hypotheek meenemen, maar het aflossingsvrije deel mag dan voor de nieuwe hypotheek hooguit 50% zijn.

Deze hypotheekvorm is alleen in bepaalde gevallen geschikt voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek, dit is afhankelijk van de klantsituatie. Sinds 2013 mag je de hypotheekrente alleen aftrekken als je binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Dat is bij de aflossingsvrije hypotheek niet het geval. Als jouw aflossingsvrije hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013, mag je de hypotheekrente wel aftrekken, voor maximaal 30 jaar.