Bankspaarhypotheek

Wat houdt een bankspaarhypotheek in?

Met een bank spaarhypotheek los je gedurende de looptijd niets af, je betaalt alleen rente. Daarnaast leg je maandelijks een bedrag in op een zogenaamde Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Zo bouw je een kapitaal op om aan het eind van de looptijd jouw hypotheek in één keer af te lossen.


Andere kenmerken bankspaarhypotheek

  • De rente die je ontvangt over de spaarinleg is even hoog als je hypotheekrente.
  • De uitkering die je aan het eind van de looptijd ontvangt, is belastingvrij.

Voordelen bankspaarhypotheek

  • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als jouw hypotheek is afgesloten vóór 1 januari 2013).
  • Je spaart belastingvrij.
  • Je weet zeker dat je de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.
  • Jouw maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente.

Nadelen bankspaarhypotheek

  • Je bent gebonden aan fiscale regels, waardoor je minder flexibel bent.
  • Deze hypotheekvorm is niet geschikt voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Sinds 2013 mag je namelijk de hypotheekrente alleen aftrekken als je binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Dat is bij de bankspaarhypotheek niet het geval. Als jouw bankspaarhypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013, mag je de hypotheekrente wel aftrekken.