Hoeveel lenen?

Hoeveel kun je lenen?

Voordat je een huis zoekt, zul je willen weten hoeveel je kunt lenen. Je kunt dit uitrekenen met allerlei rekenmodules op het internet, maar daaraan kun je geen rechten ontlenen. Deze rekenmodules geven een indicatie en kunnen ook zo een indruk geven. Echter onze ervaring is dat er veel zaken zijn die niet worden meegenomen en jouw eigen persoonlijke situatie voor een dergelijke module vaak lastig is om alle onderdelen mee te nemen. Wij doen dat voor je en dan volledig afgestemd op jouw eigen situatie. Dus voor een serieuze en realistische berekening kun je contact opnemen met ons kantoor. 

Wij helpen je graag verder!


Bij het bepalen van je hypotheekbedrag spelen verschillende factoren een rol:

  • Je inkomen

Met jouw salaris moet jij je hypotheeklasten kunnen betalen, ook op de langere termijn. Je inkomen is dus bepalend als het gaat om de hoogte van het hypotheekbedrag. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt ieder jaar de financieringslastpercentages vast: het percentage van het bruto inkomen dat geldt als maximum bruto hypotheeklast.


  • De waarde van je woning

De waarde van je woning wordt vastgelegd in een taxatierapport. De maximale hypotheek mag niet hoger zijn dan deze taxatiewaarde. Ben je van plan meer neer te leggen voor de woning, dan moet je dat extra bedrag zelf betalen.


  • Energiebesparende maatregelen

Ga je energiebesparende maatregelen treffen, dan kun je wel een hogere hypotheek krijgen. Je mag dan maximaal 106% van de woningwaarde lenen. Dit extra bedrag moet je dan besteden aan bijvoorbeeld een warmtepomp, douche-warmteterugwinningsysteem, spouwmuur-, dak- of vloerisolatie, HR++ beglazing en/of zonnecellen.


  • Bijkomende kosten

Bij de aanschaf van je woning moet je rekening houden met bijkomende kosten zoals notariskosten, makelaarskosten, overdrachtsbelasting en kosten voor hypotheekadvies. Deze bijkomende kosten kunnen 5 à 6 procent van de koopsom bedragen. Deze kosten vallen niet onder de hypotheek en moet je dus zelf betalen.


  • De hypotheekrente

Hoe lager de hypotheekrente, hoe lager je woonlasten. Je kunt met een lage hypotheekrente daarom vaak een hogere hypotheek krijgen. Als je een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie profiteert je vaak van een gunstigere rente.


  • Je schulden

Een hypotheekverstrekker zal altijd nagaan of je schulden heeft. Daarvoor wordt het Bureau Kredietregistratie (BKR) geraadpleegd. Daar staan jouw persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, de creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek geregistreerd. De registratie geldt al voor kredieten vanaf 250 euro met een looptijd van minstens een maand. Ook als in je smartphone abonnement kosten zitten voor de aanschaf van het toestel, wordt dat als krediet gezien. Dat wordt geregistreerd bij het BKR als het bedrag boven de 250 euro uitkomt.

Een registratie bij het BKR kan van invloed zijn als je een lening of een hypotheek wilt afsluiten. Volgens Vereniging Eigen Huis leidt €500,- rood staan tot ongeveer €2.800,- minder hypotheek. En bij een gemiddeld inkomen van €35.000,- per jaar zou je met een telefoonkrediet van €25,- per maand rond de €7.000,- minder kunnen lenen.


  • Studieschuld

Een hypotheekverstrekker wil ook weten of je een studieschuld hebt. Daarbij is het oorspronkelijke bedrag aan studieschuld bepalend voor de vraag hoe hoog je hypotheek mag zijn, ook als je al een deel van die schuld hebt afgelost. Alleen als je extra snel de studieschuld aflost, is de hypotheekverstrekker bereid daar rekening mee te houden.


Reservefonds Vereniging van Eigenaren

Als je een appartement koopt, word je verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze VvE moet een reservefonds hebben voor collectieve kosten, bijvoorbeeld voor onderhoud aan het gebouw. Is het reservefonds leeg en is er ook geen onderhoudsplan, dan kan dat betekenen dat de maximale hypotheek lager uitvalt.