Overwaarde hypotheek

Heb ik overwaarde op mijn hypotheek?

Je hebt overwaarde op je woning als de verkoopprijs hoger is dan je hypotheekschuld. Deze overwaarde komt vrij als je jouw woning verkoopt, maar het is soms ook mogelijk de overwaarde te verzilveren. 

Wat zijn de mogelijkheden?


Verhuizen naar andere koopwoning

Je kunt de overwaarde verzilveren door je woning te verkopen. De winst die overblijft na het aflossen van de hypotheek is dan voor jou. Maar als je een ander huis wilt kopen, geldt de bijleenregeling. Die houdt in dat jouw hypotheek niet hoger mag zijn dan de aankoopprijs van je nieuwe woning minus de overwaarde van je oude woning. 

Wil je toch een hogere hypotheek, dan is de rente die je over het meerdere betaalt niet aftrekbaar.


Verbouwen of consumptief besteden

Ook als je niet gaat verhuizen, bestaat er een mogelijkheid de overwaarde te verzilveren. Je verhoogt dan jouw hypotheek of sluit een tweede hypotheek af. Er moet wel voldoende overwaarde zijn en je moet ook over voldoende inkomsten beschikken om de hypotheeklasten te kunnen dragen. 

Zolang je de verzilverde overwaarde gebruikt voor een verbouwing of woningverbetering, is de rente van de verhoogde of tweede hypotheek aftrekbaar mits de lening annuïtair of lineair dalend wordt afgelost.


In jouw huis blijven wonen

Om het senioren mogelijk te maken in hun vertrouwde huis te blijven wonen, bieden sommige gemeenten en provincies een Verzilverlening of Blijverslening aan. Je verzilvert dan (een deel van) de overwaarde zodat je over een aardig bedrag beschikt waarmee je bijvoorbeeld jouw pensioeninkomsten aanvult. Je lost niets af en de rente die je verschuldigd bent, wordt bijgeschreven op de hypotheek. De Verzilverhypotheek drukt daardoor niet op je maandlasten, maar de hypotheekschuld stijgt wel geleidelijk. Je hypotheekschuld wordt afgelost als de woning verkocht wordt.