Hypotheken voor starters 

De hypotheekregels zijn tegenwoordig veel strenger dan voorheen. Veel starters merken dat ze niet veel kunnen lenen, als ze al in aanmerking komen voor een hypotheek. Toch zijn er ook voor starters goede mogelijkheden om de financiering rond te krijgen.

Starterslening

Je wilt voor het eerst een huis kopen, maar de hypotheek waarvoor je in aanmerking komt bij de bank is onvoldoende. Dan kun je soms bij de gemeente of de provincie een extra lening krijgen bovenop je hypotheek. Dit is de Starterslening.

Hoe werkt het?

Sinds 1 januari 2017 bestaat de Starterslening uit twee delen: de Starterslening en de Combinatielening. De Starterslening moet je vanaf het begin verplicht aflossen. Om aan die verplichting te kunnen voldoen, leen je iedere maand een bedrag met de Combinatielening. Maar over deze Combinatielening betaal je de eerste drie jaar geen rente en aflossing. Jouw maandlasten blijven in die periode dus laag. Na die eerste drie jaar gaat je zowel over de Starterslening als over de Combinatielening rente en aflossing betalen.

Hoeveel kun je lenen?

De hoogte van de Starterslening hangt af van jouw inkomen en je eigen vermogen. Bovendien bepaalt jouw gemeente of provincie hoe hoog de maximale lening is en wat de maximale aankoopprijs van jouw woning mag zijn.

Voor wie?

Jouw gemeente of provincie bepaalt wie er voor de Starterslening in aanmerking komen. Zo kan de lening bestemd zijn voor een afgebakende doelgroep of een specifieke wijk of project. Je krijgt bovendien alleen een Starterslening als je kredietwaardig bent. De gemeente of provincie vraagt daarom naar jouw financiële gegevens. 

Doet ook je gemeente mee aan de Starterslening?

Startershypotheek

Veel geldverstrekkers bieden speciale hypotheken aan voor starters. Zij kijken dan niet alleen naar jouw salaris en vermogen, maar ook naar je carrièreperspectief. De interne hypotheeknormen van de bank kunnen bij goede vooruitzichten wat soepeler gehanteerd worden. Wel moet de geldverstrekker voldoen aan de wettelijke regels.

Garantstelling (groot-/schoon-)ouders

Ouders, schoonouders of grootouders kunnen garant staan voor jouw hypotheek. Zij worden dan mede hoofdelijk aansprakelijk, wat betekent dat de bank bij hen kan aankloppen als je niet voldoet aan je betalingsverplichtingen.

Een geldverstrekker gaat pas akkoord met de garantstelling als de financiële positie van degene die garant staat in orde is. Dat betekent dat de garantsteller zijn financiële gegevens moet laten zien. Verder wordt naar jouw toekomstperspectief gekeken, want uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf de hypotheeklasten kunt dragen zonder de garantstelling. Zodra dit het geval is, kan de garantstelling vervallen.

Belastingvrije schenking

Een schenking tot €106.671,- is belastingvrij als aan twee voorwaarden wordt voldaan: het geld wordt in de eigen woning van de ontvanger gestoken en de ontvanger is tussen 18 en 40 jaar oud. Het zijn niet per se jouw ouders die de schenking kunnen doen: iedereen in Nederland mag in principe iemand tussen 18 en 40 jaar dit belastingvrije bedrag schenken voor de financiering van de woning.

Je ouders hebben bovendien de mogelijkheid je ieder jaar een belastingvrij bedrag te schenken. Voor 2022 is dat €5.677,-.  Daarmee kun je de hypotheeklasten (deels) betalen. Aan de jaarlijkse schenking zijn geen voorwaarden verbonden wat betreft leeftijd of bestedingsdoel.

Familiehypotheek

Je hoeft niet per se naar een bank voor je hypotheek, ook jouw ouders of andere familieleden mogen je een hypothecaire lening geven. Jouw woning is dan het onderpand van de lening. De zogenaamde familiehypotheek kan in plaats van of naast een reguliere hypotheek gesloten worden. De voorwaarden voor een familiehypotheek zijn:

Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan kom je niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Leg afspraken over het geleende bedrag, het rentepercentage, de rentevaste periode, de einddatum en hoe de rente en aflossing betaald wordt vast bij de notaris.

Dubbel profijt

De familiehypotheek biedt je niet alleen voordeel, je ouders kunnen er ook beter van worden. Zij kunnen namelijk meer rente ontvangen over het uitgeleende bedrag dan wanneer dat geld op een spaarrekening staat. Deze rente-inkomsten zijn bovendien onbelast, terwijl jij zelf wel de betaalde hypotheekrente kunt aftrekken.

Lenen en schenken kunnen ook gecombineerd worden. Je betaalt jouw ouders rente en aflossing en je ouders schenken je ieder jaar €5.677,-. Zo zijn uw hypotheeklasten gemakkelijker te dragen.

Perspectiefverklaring uitzendkrachten

Ben je langer dan een jaar in dienst van een uitzendbureau? Bespreek dan met het bureau of je een perspectiefverklaring kunt krijgen. Daarin staat hoe jouw kansen op het werk zijn in de huidige arbeidsmarkt. Een aantal geldverstrekkers zijn bereid uitzendkrachten met een perspectiefverklaring een hypotheek te verstrekken. Jouw uitzendbureau moet dan wel gecertificeerd zijn door de Stichting Perspectiefverklaring.