Overlijdensrisico verzekering

Wanneer in een gezin een van de ouders overlijdt, gaat de nabestaande er financieel vaak aanzienlijk op achteruit. Bijna tweederde van de nabestaanden heeft maar net genoeg of zelfs te weinig om van rond te komen.


Waarvoor ben je verzekerd?

Met een overlijdensrisicoverzekering zorg je ervoor dat de financiële positie van jouw nabestaanden op peil blijft. Zij kunnen met de uitkering(en) hun inkomsten aanvullen of de hypotheek aflossen.


De overlijdensrisicoverzekering kent verschillende vormen:


Gelijkblijvende risicoverzekering

Bij een gelijkblijvende verzekering kies je een bedrag dat uitgekeerd wordt als je overlijdt voor een bepaalde datum. Dit bedrag krijgen jouw nabestaanden, ongeacht of je vroeg of laat in de looptijd overlijdt.


Aflopende risicoverzekering

Bij een aflopende risicoverzekering is de uitkering die jouw nabestaanden ontvangen hoog als je in het begin van de looptijd overlijdt en lager naarmate de looptijd verstrijkt. Deze variant wordt vaak gebruikt als de overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek gekoppeld is.


Voor wie?

Als je overlijdt, keert de verzekering uit aan degene die in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen. De overlijdensrisicoverzekering kan ook worden afgesloten op twee levens. Als één van jullie overlijdt, keert de verzekering uit.


Uitkering direct of periodiek

Bij een overlijdensrisicoverzekering kan je kiezen of jouw nabestaanden de uitkering direct in een keer ontvangen of periodiek, bijvoorbeeld maandelijks.


Belasting over de uitkering

Over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering hoeven de nabestaanden geen inkomstenbelasting te betalen maar wel erfbelasting. Hoeveel erfbelasting jouw partner en kinderen betalen, hangt af van de waarde van de erfenis. 

Voor gehuwden en geregistreerd samenwonenden geldt een vrijstelling: €650.913 (2022). Voor kinderen en kleinkinderen is de vrijstelling voor erfbelasting een stuk lager: € 20.616 (2022).

Woon je samen zonder samenlevingscontract of ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan kan je erfbelasting voorkomen door de polis kruislings op te laten maken. Hier helpen we je graag bij.


Arbeidsongeschiktheid

Vaak kun je premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Als jouw inkomen daalt doordat je arbeidsongeschikt bent, hoef je geen premie te betalen, maar loopt de verzekering toch door.


De premie

De premie van de overlijdensrisicoverzekering wordt door verschillende factoren bepaald.

  • Het verzekerde bedrag.
  • Jouw gezondheidsrisico’s: rokers betalen een hogere premie en ook mensen met overgewicht zijn soms duurder uit.
  • De levensverwachting in Nederland.
  • De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Nabestaandenpensioen

Als je in loondienst bent en pensioen opbouwt, is er misschien ook iets geregeld voor jouw partner voor het geval je komt te overlijden. Maar deze regelingen zijn in de afgelopen jaren vaak versoberd. Vraag bij jouw werkgever wat er precies geregeld is.


ANW-uitkering

Kan je rekenen op financiële steun van de overheid als jouw partner overlijdt? Slechts weinig mensen hebben recht op een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW). De uitkering is bovendien niet hoog.